Educació

La regidoria d'Educació parteix d'un plantejament del concepte de l'educació transversal, global i sistèmic. L'educació es basa en el creixement de la persona al llarg de la seva vida en totes les seves dimensions: personal, acadèmica, professional i social. Per això els nostres eixos de treball se centren en diverses actuacions, coherents amb aquest plantejament.
ÚLTIMS AVISOS
Equipaments