Igualtat

Els objectius de la Regidoria d’Igualtat són fomentar la igualtat entre homes i dones, així com la defensa dels drets de les persones LGTBI. Treballem per a que la plena igualtat sigui real i efectiva en la vida diària de la ciutadania, incorporant la mirada feminista a l’acció de govern i a totes les polítiques públiques.