Ple 27 de gener de 2022

Ple 27 de gener de 2022

El primer Ple de l'any ha tornat a ser telemàtic, atesa la situació actual de pandèmia. Un dels primers punts d'aquesta sessió ha estat la proposta al TSJC el nomenament d'una nova Jutgessa de Pau a Cardedeu. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat dels assistents.

El ple ha continuat amb l'aprovació, també per unanimitat de totes les formacions polítiques, de l'increment de les retribucions per a l'any 2022 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu del 2%, d'acord amb la llei de pressupostos generals de l'estat per aquest any.

El canvi climàtic ha estat també present al ple municipal d'aquest mes de gener. En aquest sentit, s'ha aprovat per unanimitat la renovació del pacte de les alcaldies pel clima i l'energia. Aquest pacte engloba el compromís d'establir objectius a mitjà i llarg termini per a aconseguir la neutralitat climàtica al 2050 per garantir el benestar de les generacions presents i futures. 

L'últim punt de l'ordre del dia ha estat l'aprovació del Pla Director del Verd Urbà, un document que fixa le s línies de trebal per a la bona gestió i recuperació d'espais verds del municipi. A partir d'aquí se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils. Es publicaran edictes al BOP i també al tauler d'edictes oper tal que es pubuin fer reclamacions o al·legacions. El proper dia 16 de febrer es farà una presentació pública adreçada a totes les persones que vulguin conèixer el projecte. Serà a les 19 h, al cinema Esbarjo.

Aquest punt s'ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra de Junts.

El Ple municipal ha continuat amb l'aprovació de la moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'opotunitats i el català, que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP. Tots els grups municipals hi han votat a favor, tret de Ciudadanos, que se n'ha abstingut.

 

Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:15
Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:15