Reconversió dels locals comercials en habitatge

L'Ajuntament de Cardedeu ha tramitat una nova modificació del planejament urbanístic que permet transformar locals comercials situats en eixos comercials desclassificats i en finques que han esgotat la densitat màxima permesa, en habitatge protegit.

Complementàriament, l’Ajuntament vol impulsar un programa de gestió dels locals comercials que es troben en desús i que siguin susceptibles de destinar-se a l’ús d’habitatge i així donar resposta a les necessitats d’habitatge social del municipi. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi que defineix i dissenya un programa per incentivar que la propietat dels locals els reconverteixi en habitatges, alhora que en planteja la seva gestió posterior. 

Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:51
Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:51