Aplicació del recàrrec del 50% de l'IBI a aquells habitatges que portin més de 2 anys buits

Atesa la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, es fa necessària l’adopció de mesures per aconseguir la mobilització dels habitatges desocupats injustificadament amb la voluntat incrementar de manera efectiva l'oferta general d'habitatges a preus moderats i, en especial, d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer.

En aquesta línia, s’ha aprovat l'ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits publicada al BOPB de data 03 de gener de 2022.
La finalitat de l’ordenança és detectar l’existència d'habitatges buits amb caràcter permanent sense causa justificada, i aconseguir la seva mobilització.

Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:57
Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:57