Inventari de Patrimoni Vegetal

La superfície forestal no és un dels punts que destaquin al municipi de Cardedeu, tot i així, el seu entorn natural conserva l'encant del paisatge típicament vallesà on conviuen en harmonia conreus extensius i alzinars. Aquest patrimoni vegetal té una funció ecològica, paisatgística, així com una llarga llista de favorables funcions per a l'oci i la salut ciutadana.

Les accions dels darrers anys han produït una sèrie d'amenaces per a la conservació d'aquest patrimoni: d'una banda, la profunda transformació del Vallès s'ha accelerat patint una gran pressió demogràfica i urbanística, i d'altra banda, l'existència de la Llei del sòl que no és de tendència conservacionista.

Actualment, un part del patrimoni de Cardedeu es troba en sòl urbà urbanitzable o no urbanitzable sense protecció, la qual cosa pot esdevenir en la desaparició d'aquest a curt o llarg termini. L'objectiu és clar a la vegada que complicat: definir un model de desenvolupament que satisfaci les necessitats del municipi però que alhora permeti preservar i millorar el patrimoni vegetal.

És per aquest motiu que s'està duent a terme la revisió del planejament urbanístic vigent per dibuixar un futur més conservador i verd. Un pla d'acció per protegir 52 hectàrees de patrimoni vegetal que compta amb l'estudi de la vegetació de Cardedeu i l'estimació del valor de conservació d'una unitat protegida. Acompanyat d'un segon pla d'acció que vetlla per la protecció i conservació del patrimoni vegetal en paisatge urbà de titularitat tant pública com privada, amb l'intenció d'una bona gestió dels jardins d'interès i arbres singulars del municipi.

Darrera actualització: 10.04.2018 | 14:45
Darrera actualització: 10.04.2018 | 14:45