Ple 29 de setembre 2022

En el ple d'aquest mes de setembre pren possessió la sra. Mercè Falguera Ríos, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant de la CUP, després que a la sessió plenària de 12 de juliol es prenés l'acord de donar-se per assabentat de la renúncia de la regidora Laia Muñoz Casanovas.

D'altra banda, dins les propostes dictaminades a la Comissió Informativa del 23 de setembre es declara deseerta la licitació de la concessió del servei de bar de la Tèxtil Rase, en no haver rebuit cap oferta.

Pel que fa a la liquidació del contracte i devolució de la garantia del Lot 1 del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals Can Serra i Els Daus, adjudicat a l'empresa Puericultura, s'aprova per majoria absoluta la devolució de l'esmentada garantia per un import de 75.561,45 euros. Els vots en contra han estat del grup del PSC, Junts, GPC i ECP.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 09:18
Darrera actualització: 20.10.2022 | 09:18