Informació geogràfica

Geoportal municipal d'informació geogràfica


El portal municipal d'informació geogràfica (geoportal) és un punt d'entrada centralitzat per a tota la informació i recursos relacionats amb la informació territorial. Un dels principals objectius d'aquest portal és facilitar l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis geogràfics normalitzats. Aquests geoportals estan d’acord amb els principis de les IDE de rang superior i amb la iniciativa europea INSPIRE.

Enllaç al portal municipal d'informació geogràfica de l'Ajuntament

Geoportal IDEBarcelona


La Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'afavorir l'ús i la reutilització de la informació, ofereix un nou servei de descàrrega de dades obertes geogràfiques, d'accés lliure i gratuït, a través del geoportal IDEBarcelona de la Diputació de Barcelona. Entre les informacions que s'hi publiquen en format vectorial, cal destacar la cartografia topogràfica (escala 1:1000), que inclou sòls urbans i urbanitzables i sectors d'interès en sòl no urbanitzable. Aquest servei pretén oferir a l'Administració pública, als col·lectius acadèmic i professional i a la societat en general una eina que faciliti la informació per al coneixement, la planificació i la gestió del territori.

Enllaç IDEBarcelona amb descàrrega de cartografia topogràfica municipal (escala 1:1000), entre d'altres  Trobareu un manual d'ús del geoportal IDEBarcelona per fer la descàrrega de la artografia municipal al costat d'aquestes línies.

Darrera actualització: 23.02.2022 | 11:44
Darrera actualització: 23.02.2022 | 11:44