Gener 2023

Les tarifes urbanes del servei de taxi de Cardedeu pugen un 5,7%

El plenari aprova, per unanimitat, l'Acord Nacional per l'agenda 2030 a Catalunya

El primer ple de l'any ha començat amb l'aprovació, per unanimitat, de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l'exercici 2023, que suposen un augment del 5,7%. La baixada de bandera els dies feiners, de 8 a 20 h, s'estableix en 3,73 euros i el preu per quilòmetre urbà és d'1,34 euros. Els feiners nocturns, dissabtes i festius la baixada de bandera és de 4,49 euros i el preu per km urbà, d'1,38 euros.

S'aprova també, amb l'abstenció de Ciutadans, el Pla estratègic de subvencions i el cronograma corresponent per al 2023.

El punt corresponent a la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament i l'increment de les retribucions per al 2023 s'aprova per unanimitat dels assistents.

Pel que fa al Pla estratègic i director dels carrers arbrats de Cardedeu, s'aprova per majoria absoluta, amb vots en contra de Junts i Ciutadans i l'abstenció de GPC.

Un altre dels plans que s'aprova, per unanimitat, en aquest ple de gener és el de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions.

En el marc dels Objectius de Desensolupament Sostenible (ODS), l'Ajuntament de Cardedeu també ha aprovat per unanimitat en el plenari l'Acord Nacional per l'agenda 2030 a Catalunya.

D'altra banda, es declara deserta la licitació de la concessió del servei de bar de l'equipament tèxtil, amb les abstencions de Junts, i s'aprova en el punt següent un nou expedient de licitació de contracte reservat

Pel que fa a les mocions, se'n presenta una:

Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies. Presenten ERC, CUP i ECP. Aprovada per majoria absoluta, amb les abstencions de PSC i Ciutadans.

 

 

 

Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:52
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:52