Fons Next Generation

 Els Fons Next Generation EU (NGEU) són un instrument creat per les institucions de la Unió Europea, en el marc del Pla de recuperació per a Europa, amb l'objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia de la COVID19 en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital destinant 750.000 milions d'euros a finançar projectes transformadors.

El Pla Next Generation EU (NGEU) està format per dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la resta de recursos previstos en el pressupost de la Unió Europea i que van destinats a tots els estats membres. En el cas d'Espanya, el Consell de la UE va aprovar el 13 de juliol de 2021 el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a partir del qual s'estan posant en marxa diverses convocatòries de subvencions per poder complir els objectius marcats pels Fons Next Generation.

L'Ajuntament de Cardedeu treballa per detectar aquelles oportunitats que puguin afavorir el desenvolupament de projectes transformadors a la nostra vila, i està participant en diverses convocatòries dels Next Generation amb la voluntat d'aconseguir els recursos financers que permetin portar-los a terme.

En aquest marc, el Ple de 28 de juliol de 2022 va aprovar el Pla de Mesures Antifrau i el Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Cardedeu. Vegeu-ne l'acta del Ple

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Cardedeu és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament, s’utilitzaran de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès.

PROJECTES NEXT GENERATION A CARDEDEU

FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS - Projecte de recollida PORTA A PORTA de residus domèstics i comercials 


ADQUISICIÓ DE LLIBRES 50% CATALÀ 50 % CASTELLÀ

 • Ens Atorgant: Departament de Cultura de la Generalitat
 • Convocatòria: 
 • Component: Component 24 “Revaloració de la indústria cultural”
 • Import atorgat: 1.700 €


PLA DE MILLORA D'OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE-PROA+)

 • Ens Atorgant: Departament d'Educació Generalitat de Catalunya
 • Bases reguladores:
 • Resolució:
 • Component: 21 MMR. Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència per la Unió Euepa NextGeneration EU
 • Import atorgat: 12.000 €


PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ

 1. Línia MG52: Treball i formació, adreçada a persones de 52 anys o més en situació d'atur
 2. Línia PANP: Treball i formació, adreçada a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació
 3. ACOM: Actuació d'acompanyament
 • Ens Atorgant: Servei d’Ocupació de Catalunya- Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Bases reguladores: EMT/176/2021
 • Convocatòria: EMT/3879/2021
 • Objectiu: L'objectiu d'aquest programa és que les persones en situació d'atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals.
 • Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
 • Import atorgat: 94.133,76€


OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA TÈXTIL RASE DE CARDEDEU PER A USOS CULTURALS. FASE 3

 1. Atorgament definitiu de la subvenció del PIREP línia 2 amb Fons Next Generation
  1. Import atorgat: 441.191,17 €       
  1. Projecte: “Obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals, fase 3”.
 • Ens atorgant: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Bases reguladores i convocatòria: BOE
 • Component: CO2 I05 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)
 • Objecte: Ayudas para la rehabilitación de edificios cuya titularidad corresponda a las Entidades Locales y que estén o vayan a estar destinados a un uso públic

Darrera actualització: 17.08.2023 | 15:36
Darrera actualització: 17.08.2023 | 15:36