Imatge corporativa

Al Manual d'identitat corporativa trobareu totes les versions i composicions del logotip de l'Ajuntament de Cardedeu.

També us podeu descarregar els arxius de les diferents versions d ela imatge gràfica, en format imatge i en format vectorial a versions per descarregar

El logotip i l'escut no es poden modificar en cap cas, ni de forma ni de color. El seu ús requerirà de l'autorització prèvia del Servei de Comunicació de l'Ajuntament de Cardedeu (tel. 93 844 40 04), que també supervisarà la seva aplicació final.

L'ESCUT DE CARDEDEU:
El Ple de la corporació va aprovar l'escut heràldic el municipi el 26 de gener de 2001, i l'acord va ser publicat al DOGC del 4 d'abril de 2001.

Descripció de l'escut de Cardedeu:
Escut caironat: d'or, 4 pals de gules, gaiat al cap d'atzur, un card de tres flors arrencat d'or. Per timbre, una corona mural de vila.

COLORS CORPORATIUS:
PANTONE
Blau: 2925
Vermell: 485
Groc: 123

QUATRICOMIA
Blau: 100% cian, 20% magenta
Vermell: 100% magenta, 100% groc
Groc: 100% groc, 15% magenta

RAL
Blau: 5015
Vermell: 3020
Groc: 1023

CONVIVÈNCIA AMB ALTRES LOGOTIPS:
El logotip de l’ajuntament sempre haurà d’anar col·locat a la dreta respectant la distància equivalent a dues formes caironades del símbol, tant per la seva dreta com per sota. Al Manual d'identitat corporativa hi trobareu un apartat on s’explica la convivència del logotip de l’ajuntament amb altres logos (d’altres institucions o d’entitats menors).

Darrera actualització: 19.11.2018 | 11:21
Darrera actualització: 19.11.2018 | 11:21