Programa de control de coloms

El colom urbà (Colmba livia) és una espècie semidomèstica que viu en l’entorn urbà. Quan la població de coloms té un volum adequat i un bon estat de salut, aporten diversitat i valor. En canvi, la superpoblació de coloms degrada el patrimoni arquitectònic, el mobiliari urbà, elements d’habitatges particulars  la vegetació i pot generar problemes de salut pública, ja que algunes aus poden patir malalties o ser portadores d’agents patògens que es transmeten a les persones (zoonosi).

La disponibilitat d’aliment és el factor que explica més bé la presència de coloms en un lloc determinat i per això és molt important no alimentar els coloms amb restes de pa entre d’altres.

L’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals prohibeix alimentar els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a la via publica, parcs, solars o altres espais similars (amb excepció de persones autoritzades per al control de colònies de gats ferals 

L’Ajuntament va iniciar l’any 2017, un programa de reducció de la població de coloms mitjançant pinso esterilitzant per tal d’evitar-ne la cria.

La base biològica del mètode es basa en el fet que reduint la fertilitat dels coloms, el ritme de naixements no permet reposar els individus que desapareixen com a conseqüència de la mortalitat natural i pròpia d’aquesta espècie, i per tant la població de coloms es redueix paulatinament.

El programa inclou la visita dels tècnics especialistes del programa a aquells veïns/es que presentin queixes, amb la finalitat d’assessorar-vos sobre mesures dissuasives per combatre la presència massiva de coloms en finques particulars.

Vols sol·licitar una visita? Presenteu una instància genèrica

Darrera actualització: 28.08.2023 | 13:51
Darrera actualització: 28.08.2023 | 13:51