Abril 2023

El ple del mes d'abril, l'últim de la legislatura 2019 - 2023

S'aprova la modificació de la relació de llocs de treball i la modificació provisional de 24 normes urbanístiques del POUM

L'últim ple de la legislatura (2019 - 2023) s'ha celebrat el 27 d'abril, amb l'assistència de tots els regidors i les regidores electes.

S'aprova en aquest ple la modificació de la relació de llocs de treball, en què es proposa i es justifica tot un seguit de variacions, com és la creació de 2 llocs de treball de personal funcionari: arquitecte/a i tècnic/a de personal, i la modificació de diverses posicions. Aquest punt és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

En relació també amb el personal de l'Ajuntament de XCardedeu  s'aprova la modificació de la plantilla per a l'any 2023, en aquest cas per majoria absoluta i els vots en contra de Junts.

El següent punt del dia té a veure amb la ratificació de l'aprovació provisional de la modificació puntual  de 24 de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, que ha implicat la desestimació de les al·legacions presentades. L'aprovació, per majoria, ha comptat amb els vots en contra de Junts.

En el capitol de mocions, s'ha desestimat la presentada pel grup municipal de Ciutadans en relació a la Millora del Porta a Porta. Aquesta moció no ha prosperat per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a favor del PSC, Junts i Ciutadans; els vots en contra d'ERC, CUP i EcP i l'abstenció de GpC.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:44
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:44