Estudi de mobilitat urbana

Pla de mobilitat urbana i sostenible

Elaborat per la Diputació de Barcelona al febrer de 2016. Es tracta d'un document bàsic per configurar les actuacions a realitzar i que garanteixin a les persones una mobilitat sostenible i segura. 

L'objectiu del Pla és configurar un model de transport més eficient per millorar la competitivitat dels sistema productiu, incrementar la qualitat de vida dels ciutadans i no comprometre les seves condicions de salut, aportar més seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més sostenibles entre el conjunt d'habitants del municipi.

El document inclou una anàlisi de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones i una avaluació de la circulació i la seguretat viària del municipi. També s'analitza la situació del transport públic de viatgers, els aparcaments disponibles o les activitats econòmiques que es desenvolupen en l'àmbit municipal, a més d'altres aspectes com ara el soroll, el consum energètic i les emissions associades als vehicles.

El Pla fa també propostes d'actuació en els àmbits de la mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle privat motoritzat, així com de la seguretat viària, l'aparcament i les mesures a adoptar per a la promoció, educació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.

Darrera actualització: 14.11.2018 | 08:06