Procés participatiu reglament Bústia Ètica 2023

Tanca Formulari

BÚSTIA ÈTICA . Aportacions per al nou reglament

L’Ajuntament de Cardedeu treballa per desenvolupar un sistema d’integritat institucional per garantir una administració que treballi d’acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern.

Un dels mecanismes que té l’Ajuntament de Cardedeu per millorar i fer més eficients aquestes regles de conducta i per recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques és la posada en marxa de la Bústia Ètica.

La Bústia Ètica permetrà, de forma anònima, comunicar qualsevol tipus d’activitat o acció fraudulenta o conflicte d’interès que hi pogués haver en aquesta administració.

Inici d’un procés participatiu per elaborar el reglament de la Bústia Ètica

L’Ajuntament de Cardedeu engega un procés participatiu adreçat a tota la ciutadania  per tal de recollir propostes, suggeriments o comentaris que es puguin incorporar i enriquir el document final del reglament de la Bústia Ètica.

Les propostes seran analitzades per una Comissió d’Estudi formada per personal tècnic i dels serveis jurídics de l’Ajuntament.

Podeu llegir la INTRODUCCIÓ de reglament de la Bústia Ètica  i opinar sobre els aspectes següents:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  3. Els objectius del reglament
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Podeu participar-hi del 14 de novembre al 15 de desembre (inclòs) de 2023 al formulari següent:

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
Pots llegir el document adjunt (INTRODUCCIÓ al reglament de la Bústia Ètica) i fer les teves aportacions sobre qualsevol dels 4 àmbits del Reglament de la Bústia Ètica que et proposem a continuació. Vols afegir alguna informació o fer aportacions? Fes-ho!
Quins problemes pretén solucionar la Bústia Ètica? La Bústia Ètica és un sistema electrònic de participació ciutadana que neix de la conveniència d’oferir un canal que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern i d’aquesta manera reforçar la gestió pública i augmentar la confiança de la societat en les institucions públiques i en les persones que hi presten serveis. També es tracta d’un posicionament transparent i obert de l’administració.
Quina necessitat i oportunitat hi ha perquè s'aprovi un reglament per a la Bústia Ètica? Els objectius de l’Ajuntament de Cardedeu es troben alineats amb la Declaració institucional de lluita contra el frau amb l’objectiu de promoure i consolidar una cultura a l'Ajuntament que exerceixi un efecte dissuasiu per a la realització de qualsevol mena d'activitat fraudulenta, i que aconsegueixi que les actuacions de l'Ajuntament de Cardedeu siguin percebudes, per tots els agents que es relacionen amb ell, com a oposades al frau i a la corrupció en qualsevol de les seves formes.
Quins creieu que han de ser els objectius del reglament? La normativa està destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en el si d’aquesta administració que puguin ser contràries al dret, als principis i valors ètics i a les regles de conducta.
Quines creieu que poden ser les possible solucions alternatives reguladores i no reguladores? S'estableixen les pautes d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar. La gestió de la Bústia Ètica està adscrita a la Comissió de Treball i Seguiment responsable de l’elaboració del Pla de Mesures Antifrau i per tant, subjecta als principis d’actuació d’independència, objectivitat i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni instruccions jeràrquiques de cap autoritat o càrrec municipal

Protecció de dades

Per tal de realitzar la petició, necessitem el vostre consentiment exprés i, per tant, caldrà que marqueu la casella “SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT”.

Abans de prestar el vostre consentiment cal que llegiu la informació de protecció de dades següent:

Responsable: 

Ajuntament de Cardedeu
Adreça: Pl. de Sant Joan, 1, 08440 Cardedeu
Telèfon: 93 844 40 04
Correu electrònic: cardedeu@cardedeu.cat

Finalitat:

Gestió de l’enviament del formulari.

Legitimació:

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Les dades no seran cedides a tercers, tret d’una obligació legal.

Exercici de drets:

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les vostres dades a través de la seu electrònica.

Més Informació:

Podeu trobar més informació a l'apartat de protecció de dades


Darrera actualització: 19.01.2024 | 12:22
Darrera actualització: 19.01.2024 | 12:22