Pressupost

Pressupost 2023


  • El pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'any 2023 es pot consultar al document adjunt. 
  • També podeu consultar tota la informació relativa al pressupost vigent (execució pressupostària, liquidació, compte general, indicadors del pressupost i comparativa amb els altres municipis...) al Portal de la Transparència
  • En aquesta pàgina de la Diputació de Barcelona també hi trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC en relació al pressupost, a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs o les ordenances fiscals, entre d’altres: informació i documentació oficial

Pressupost 2022


  • El pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'any 2022 es pot consultar al document adjunt. També hi trobareu una presentació.
  • També podeu consultar tota la informació relativa al pressupost vigent (execució pressupostària, liquidació, compte general, indicadors del pressupost i comparativa amb els altres municipis...) al Portal de la Transparència
  • En aquesta pàgina de la Diputació de Barcelona també hi trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC en relació al pressupost, a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs o les ordenances fiscals, entre d’altres: informació i documentació oficial
  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 4.01.2024 | 08:57
Darrera actualització: 4.01.2024 | 08:57