Octubre 2023

El Ple d'Octubre determina els representants de Junts en les diferents comissions de treball

S'aprova el segon Pla d'Igualtat de Gènere i Diversitat de Cardedeu

El ple d'aquest mes d'octubre, celebrat el dijous dia 26, comença amb el nomenament del regidor de Medi Ambient, Xavier Feria, com a representant de l'Ajuntament de Cardedeu davant l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta. Aquest nomenament queda aprovat amb les abstencions dels tres regidors de la CUP.

En els dos següents punts estan relacionats amb la modificació del les designacions dels regidors i regidores de Junts en les comissions de treball d'àees i del nomenament en òrgans col·legiats, tenint en compte la renúnica del regidor Roger Porta i la presa de possessió de la regidora Carme Mallorques. Aquestes propostes s'apropen per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP. 

Els representants titulars de Junts de les diferents comissions de treball i de seguiment:

 • Xavier Orozco: Àrea de Governança, Serveis Generals i Modernització administrativa
 • Ignasi Planas: Àrea d'Economia, Serveis Territorials i Obres.
 • Carme Mallorques: Àrea de Desenvolupament Econòmic i Innovació
 • Maria Andreu Duran: Àrea de Serveis a les Persones i Acció Cívica.
 • Ignasi Planas: Àrea de Drets Socials

Representants de Junts en òrgans col·legiats:

 • Ignasi Planas: Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Xavier Orozco: Comissió de seguiment de l'estat de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua

El punt corresponent a la modificació de la relació de llocs de treball i a l'apliació de l'increment addicional retributiu del 0,5% s'aprova per unanimitat

També es dona compte de l'aprovació del II Pla d'Igualtat de Gènere i Diversitat de Cardedeu 2023-2026, un punt que també és aprovat per unanimitat dels assistents

Respecte de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari, el punt també s'aprova per unanimitat.

S'acorda l'aprovació provisional respecte de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. Aquest punt queda aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra d'ERC i la CUP.

Pel que fa als preus públics d'aplicació a partir de l'1 de gener per a la prestació dels serveis de cultura, esports i Gim10 s'aproven per majoria absoluta, amb els vots en contra de la CUP i l'abstenció d'ERC.

S'aprova, també inicialment, per majoria absoluta, amb abstenció de la CUP, la modificació de l'ordenança municipal de circulació de vehicles.

En el capítol de mocions, se'n presenten les següents:

 • Moció per a la creació d'una taxa que gravi els grans operadors postals per l'estacionament a la via pública. Presenta la CUP. No prospera per majoria absoluta dels assistent, amb els vots en contra de PSC i JUNTS
 • Moció de suport a palestina i de condemna de l'ocupació i l'apartheid  israelià, que presenta el grup municipal de la CUP. No prospera per majoria absoluta, amb els vots en contra de PSC i JUNTS.
 • Moció per a la implementació de comunitats energètiques a Cardedeu, que presenta ERC. Queda aprovada per unanimitat.
 • Moció per impulsar la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística municipal, que presenta el grup municipal de Junts per Cardedeu. S'aprova per majoria absoluta, amb els vots en contra d'ERC i la CUP.

 

 

Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:55
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:55