Setembre 2023

Aprovat el compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2022

Maria Carme Mallorques substitueix Roger Porta com a nova regidora del grup municipal Junts per Cardedeu

Aquest ple del mes de setembre, la sra. Maria Carme Mallorques Pont és designada nova regidora del grup municipal de Junts per Cardedeu, ocupant la vacant del regidor Roger Porta Alabau i després que la Sra. Noèlia Lorente, següent candidata de la llista de Junts, manifestés la seva renúncia.

El següent punt de l'ordre de dia ha estat la inclusió per urgència, per majoria absoluta dels assistents, amb els vots en contra del PSC,  la moció per la restitució de la senyera estelada a la façana de l'Ajuntament de Cardedeu, que presenta el grup municipal de la CUP de Cardedeu.

Pel que fa a l'aprovació del compte general de la corporació, corresponent a l'exercici 2022, s'aprova per majoria absoluta, en aquest cas amb l'abstenció de Junts.

En relació amb el punt que tracta les actualitzacions i rectificacions de l'Inventari Municipal de Béns, per tal de conèixer l'estat actual del patrimoni, el punt s'aprova per unanimitat dels assistents. 

S'aprova per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP, la representació de l'Ajuntament de Cardedeu a la Junta General de Socis de Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya: Titular, l'alcalde Josep Quesada; suplent, el regidor d'Acció Social, Gent Gran, Salut i Solidaritat i Cooperació, Jordi Abad. La tècnica Míriam Villa actuarà com a representant de l'Ajuntament de Cardedeu al Consell Tècnic Assessor de Sumar.

Mocions

Moció de suport als batlles de la Catalunya Nord encausats per permetre parlar català als plens dels seus ajuntaments, que presenta el grup municipal de Junts, amb l'adhesió d'ERC.  Aprovada per unanimitat.

Moció de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials en el moviment popular independentista, que presenta la CUP, amb l'adhesió d'ERC i Junts. Aprovada per majoria absoluta. Vots a favor de GpC, ERC i CUP, vots en contra de PSC.

Moció per la restitució de la senyera estelada a la façana de l'Ajuntament, que presenta la CUP. Aprovada per majoria simple: Vots a favor d'ERC, vots en contra de PSC i GpC i abstenció de Junts.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:21
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:21