Formació per a l'ocupació

Formació subvencionada per l’ocupació del Servei de Formació i Ocupació de Cardedeu (FiO)

 

L’objectiu del FiO és dotar a la persona de les competències necessàries que li permetin fer front a un entorn laboral cada vegada més canviant i competitiu.

Els cursos són subvencionats, no tenen cost pels participants i es realitzen al Centre de Formació i Ocupació La Mongia, de l’Ajuntament de Cardedeu.

CATÀLEG DE FORMACIÓ 

 • CP d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
 • CP Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil
 • CP Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
 • CP Docència per a la Formació
 • Manipulació d'aliments
 • Intel·ligència artificial
 • Community manager 
 • Mecànica de bicicletes i VMP
 • Mosso/a de magatzem
 • Carnet de Carretons
 • Carnet de plataformes elevadores
 • Certificat en PRL

 

CARNET DE CARRETONS

 

Requisits d'accés:

 • Dirigit prioritàriament a persones en situació  d'atur.

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 24 hores
 • Inici: a concretar
 • Final: a concretar
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs el carnet de Carretoner/a de transpaleta, apilador elèctric, frontal i retràctil.

Continguts:

Teòrics

 • Informació de carretons i conscienciació sobre riscos, accidents, seguretat laboral, etc.
 • Conceptes bàsics d’ús habitual i legislació bàsica
 • Símbols i pictogrames
 • Descripció de la màquina i equips utilitzats
 • Comandaments habituals de les màquines
 • Condicions i implicacions del lloc de treball
 • Càrrega de combustible i de bateries
 • Operacions habituals en l’ús diari de la màquina
 • Càrrega nominal i admissible. Gràfiques de càrrega. Estabilitat
 • Conducció en buit i amb càrrega
 • Operacions d’elevació
 • Accessoris especials per unitats de càrrega determinades
 • Càrregues oscil·lants o amb centre de gravetat variable
 • Elevació de persones
 • Prestatgeries i sistemes d’emmagatzematge
 • Passadissos de maniobra, trànsit amb vianants
 • Ús de vies públiques o compartides
 • Control diari de posada en marxa
 • Manteniment preventiu
 • Manuals de l’operador
 • EPIs
 • Estacionament
 • Procediments a seguir en cas de situació de risc

Pràctics

 • Coneixement de les parts de la màquina
 • Comprovació de posada en marxa
 • Maniobres sense càrrega
 • Maniobres amb càrrega
 • Càrrega i descàrrega de camions
 • Gràfiques de càrregues
 • Accessoris
 • Maniobres complexes

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu

Per més informació apunta’t al formulari

 

CARNET DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)


Requisits d'accés:
 • Dirigit prioritàriament a persones en situació  d'atur.

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 12 hores
 • Inici: a concretar
 • Final: a concretar
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs el carnet de Plataformes elevadores mòbils de personal del tipus tisora, braç i sobre camió.

Continguts:

Teòrics

 • Legislació i normativa referent a l’ús d’aquests equips de treball
 • Classificació i tipus de PEMP
 • Característiques i descripcions de les PEMP
 • Aplicacions
 • Seguretat abans de posar en marxa l’equip
 • Llocs de comandament
 • Entorn de treball
 • Anivellació
 • Principals perills i factors de risc
 • Mesures de protecció i prevenció
 • Normes de seguretat degudes a altres riscos
 • Posada en marxa
 • Normes específiques de seguretat durant l’ús.
 • Normes de seguretat en finalitzar els treballs
 • Equips de protecció individual
 • Manteniment
 • Revisions

Pràctics

 • Introducció a la màquina
 • Reconeixement de l’entorn i senyalització de la zona de treball
 • Reconeixement visual perimetral de la màquina
 • Components principals: identificació i funció
 • Comprovació i inspecció prèvia a l’ús, d’acord al manual d’instruccions del fabricant
 • Posada en marxa i parada de la màquina
 • Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat
 • Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques
 • Rescat i procediments de baixada d’emergència
 • Procediment adequat per estacionar la màquina en posició de transport.

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu

Per més informació apunta’t al formulari

 

CERTIFICAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL)

Requisits d'accés:

 • Dirigit prioritàriament a persones en situació d'atur.

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 50 hores
 • Inici: a concretar
 • Final: a concretar
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs el certificat de Prevenció de Riscos Laborals

Continguts:

 • Conceptes bàsics sobre Seguretat i salut en el treball
 • Riscos generals i la seva prevenció
 • Riscos específics associats al sector d’activitat de l’empresa, i la seva prevenció.
 • Elements bàsics de la gestió de la prevenció de riscos.
 • Primers auxilis.

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu

Per més informació apunta’t al formulari

 

MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

 

Requisits d'accés:

 • Dirigit prioritàriament a persones en situació d'atur.
 • A partir de 18 anys

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 310 hores
 • Inici: previst març de 2024
 • Final: previst maig de 2024
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs el carnet de monitor/a de lleure homologat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Continguts:

 • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure educatiu infantil i juvenil. (60h)
 • Actuar en processos grupals tenint en compte el comportament i les característiques evolutives de la infància i joventut. (30h)
 • Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure. (60h)
 • Pràctiques en empresa. (160h)

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu 

Per més informació apunta’t al formulari

 

CP D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

 

Requisits d'accés:

 • Dirigit prioritàriament a persones en situació  d'atur.

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 450 hores
 • Inici: a concretar
 • Final: a concretar
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs un certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Continguts:

 •  Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. (100 hores)
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores)
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. (70 hores)
 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)
 • Pràctiques en empresa. (80h)

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu 

Per més informació apunta’t al formulari

 

CP DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

Requisits d'accés:

 • Dirigit prioritàriament a persones en situació d'atur.
 • A partir de 18 anys

Característiques:

 • Presencial
 • Durada: 350 hores
 • Inici: a concretar
 • Final: a concretar
 • Horari: matí
 • Grup reduït
 • Obtindràs el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Continguts:

 • Formació complementària en PRL i inserció, mediambient i igualtat. (40h)
 • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el lleure educatiu infantil i juvenil. (60h)
 • Actuar en processos grupals tenint en compte el comportament i les característiques evolutives de la infància i joventut. (30h)
 • Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure. (60h)
 • Pràctiques en empresa. (160h)

Organitza i subvenciona: L’Ajuntament de Cardedeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per més informació apunta’t al formulari

 

 

POLÍTICA DE QUALITAT

El Servei de Formació i Ocupació està certificat en el model de gestió de qualitat ISO 9001:2015.

La ISO 9001:2015 és una norma internacional de prestigi que fomenta i fa de referent per aquells que volen aconseguir una gestió de qualitat a les seves organitzacions. L’adopció d’aquesta norma és voluntària i és una decisió estratègica per la nostra organització. 

Tota persona de l’equip humà del Servei de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Cardedeu ha de tenir com a objectiu la plena satisfacció de les persones usuàries del servei i aconseguir la màxima eficiència per a cadascun dels serveis realitzats en un marc de millora contínua. 

Per aconseguir aquesta fita, el Servei de Formació i Ocupació orienta la seva gestió a determinar i complir els processos per satisfer les necessitats de les persones usuàries, comprometent-se a satisfer els requisits aplicables i a realitzar una millora del sistema de gestió de forma contínua.

Política de qualitat aprovada per Junta de Govern Local (PRP 2018/895 de data 08/11/2018).

 

 

 

Per més informació pots contactar amb nosaltres:

lamongia@cardedeu.cat

93 841 88 14 / 638.316.173 (de 9 a 14 h)

Av. Jaume Morató, 18 08440 Cardedeu

 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:11
Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:11