Instal·lacions fotovoltaiques Escola Granés i CEM

La Diputació subvenciona amb 277.109 euros les instal·lacions fotovoltaiques de l’escola Granés i del Complex Esportiu Municipal 

L’import suposa el 90 % del cost de la inversió als dos equipaments

La Diputació de Barcelona concedirà a l’Ajuntament de Cardedeu un ajut econòmic de fins a 277.109 euros per la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a l’escola Dolors Granés i al Complex Esportiu Municipal, en el marc del Programa sectorial Renovables 2030.

L'import de la subvenció cobreix fins al 90 % el cost total de la instal·lació als dos equipaments, que inclou les despeses de la instal·lació de les fotovoltaiques i la direcció d’obres.

Per acceptar aquesta subvenció de la Diputació, l'Ajuntament de Cardedeu ha hagut de renunciar als 10.725 euros de subvenció que havien estat atorgats per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), atès que la subvenció de l'IDAE era incompatible amb qualsevol altre ajut econòmic.

Instal·lació fotovoltaica Escola Dolors Granés

S’han col·locat 256 mòduls fotovoltaics de silici monocristal·lí de 410 w, amb una superfície total de generació d’electricitat de 517,64 m2 i una potència total instal·lada de 104,56 Kw. La capacitat d’energia produïda és de 170.475 kWh/any.

Les característiques de la instal·lació permeten cobrir al 100 % les necessitats de l’equipament escolar, cedir energia als equipaments municipals propers en un radi inferior a 500 metres i la possibilitat de desenvolupar una comunitat energètica local amb els veïns.

L’actuació suposa una inversió total de 121.273,22 €, finançada per la Diputació de Barcelona en un 90 %

Instal·lació fotovoltaica CEM

La instal·lació estarà formada per 323 mòduls fotovoltaics de 450Wp cadascun, que sumen 145,35 kWp.

L'energia generada amb corrent continu serà transformada en corrent altern per un inversor fotovoltaic amb una potència nominal de 100 kW. En aquesta disposició la producció calculada serà de 176.514 kWh/any.

L’energia generada s’injectarà a la instal·lació interior del Complex Esportiu per a l’autoconsum, mentre que els excedents seran injectats a la xarxa per a l’aplicació de la corresponent compensació a la facturació elèctrica.

L’actuació suposa una inversió total de 118.232,13 €, finançada per la Diputació de Barcelona en un 90%.

Darrera actualització: 3.07.2023 | 13:47
Darrera actualització: 3.07.2023 | 13:47