Ple 27 d'octubre de 2022

A la sessió del Ple del 27 d'octubre s'excusa l'absència del regidor Álvaro Blanco i s'inicia amb la inclusió a l'ordre del dia de la proposta de modificació de la dedicació i retribucions del 2n tinent d'alcalde, Rafel Caballeria, que passa a ser en règim de tetribucions per indeminitzacions, motivada per coincidir amb el nomenament d'alt càrrec a la Generalitat. Hi voten a favor, per unanimitat, tots els grups municipals.

El següent punt en l'ordre del dia ha estat el nomenament de Mercè Falguera Ríos (CUP)  motivada per la renúncia del càrrec de la sra. Laia Muñoz (CUP)  Falguera ha estat designada 1a tinenta d'alcaldia, membre de la Junta de Govern Local i membre de les següents comissions de treballs:

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea d'alcaldia i d'organització i Govern Obert, com a suplent

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de territori i sostenibilitat, com a titular

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de drets socials i habitatge, com a Presidenta de la Comissió i titular de la mateixa

Comissió de treball i seguiment de l'àrea de desenvolupament comunitari, com a suplent

Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat dels assistents.

En el mateix Ple s'han adoptat per unanimitat els següents acords respecte del nomenament de Falguera: representant de l'Ajuntament a la Xarxa de pobles i ciutats pels drets humans de la Diputació de Barcelona. I representant al Consell Escolar Municipal, consell de participació escola bressol Can Serra, consell de participació escola bressol Els Daus, comissió per a la mobilitat i la millora urbana.

Pel que fa a la determinació de dedicació exclusiva i de retribucions de la nova regidora, Mercè Falguera, estarà en règim de dedicació exclusiva (40 hores), amb una retribució bruta anual de 34.000 euros. La proposta és aprovada per unanimitat.

D'altra banda, s'aprova definitivament la modificació de la prestació del servei de recollida de residus municipals, un cop revisats el contingut dels expedients dels registres considerades com a al·legacions, La proposta s'aprova per majoria absoluta, amb els vots en contra de Ciutadans i les abstencions de Junts.

S'aprova també la modificació de l'acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020, en una votació en què la unanimitat dels assistents hi han votat a favor.

El següent punt d'aprovació de la modificació relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu també s'aprova per unanimitat.

S'aprova per majoria absoluta la modificació pressupostària número 4, amb els vots en contra de Junts i les bstencions de PSC i Ciutadans.

Pel que fa a la modificació de les ordenances fiscals reguldores dels tributs municipals, s'aproven per majoria absoluta, amb els vots en contra de PSC, Junts i Ciutadans..

El següent punt de l'ordre del dia és relatiu a la devolució de la garantia de l'escola bressol municipal Els Daus per l'adjudicació a l'empresa Fundació Pia Pere Tarrés. La proposta s'aprova per majoria absoluta, amb els vots en contra de PSC, Junts i Ciutadans.

El ple continua amb la ratificació del drecret mitjançant el qual s'aprova l'inici del procediment de revisió de les prestacions patrimonials públiques  corresponents a l'exercici 2023 del servei municipal d'abastament d'aigua poble a Cardedeu. Aquest punt és votat favorablement per unanimitat.

En relació amb aquest tema, també s'aprova per unanimitat l'inici del procediment de revisió del benefici industrial en relació amb la concessió dels serveis municipals d'abastament d'aigua potable. 

Darrera actualització: 12.12.2022 | 15:04
Darrera actualització: 12.12.2022 | 15:04