Pressupostos Participatius 2018-2019

La ciutadania de Cardedeu decideix el futur de 400.000 euros del pressupost d’inversió 2018


D'una banda, podrà decidir a què es dediquen 200.000 € del capítol d'inversions del pressupost i, per l'altra, prioritzar entre diversos projectes proposats per l'equip de govern per valor de 200.000 € més. El procés, sota el lema “Jo vull vull que Cardedeu tingui... Els nostres desitjos, les nostres necessitats”, es duu a terme a través de la plataforma web participa.cardedeu.cat des d'on es podran fer les propostes entre el 12 de febrer i el 12 de març.

El projecte es divideix en 3 fases: l’elaboració de propostes, la votació de les propostes, i el retorn de les escollides i la seva execució. 

Fase 1. Fem les propostes. Del 12 de febrer al 12 de març 

Totes les persones empadronades a Cardedeu majors de 16 anys podran fer propostes mitjançant la plataforma de participació. Per qui vulgui tenir més informació i per oferir suport en el registre i ús de la plataforma, es faran 3 sessions obertes de participació, en horaris i espais diversos del poble: 

• Divendres 23 de febrer, a les 17h, a la Biblioteca de l’Escola de Les Aigües 
• Dissabte 24 de febrer, a les 11h, a la sala d’actes del Museu 
• Dimecres 28 de febrer, a les 19h, a la sala d’actes del Pavelló

I com han de ser les propostes?

Les propostes que es presentin han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. No poden ser activitats o serveis. La partida d’inversions permet fer accions globals que poden incidir en l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat. Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Els projectes a presentar, per tant, poden significar la construcció, adequació o reforma d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.

Les propostes hauran de complir les condicions següents:

  • Ser de competència municipal
  • Ser considerada una inversió
  • Ser realitzable tècnicament
  • Ser viable econòmicament
  • Respectar el marc jurídic i legal existent
  • No contradir els plans aprovats
  • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència
  • No poden contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals ja existents

Un cop finalitzada aquesta fase, durant els mesos de març i abril, l'Ajuntament, amb el suport de la comissió ciutadana, filtrarà i pressupostarà les propostes recollides. Les persones que han elaborat propostes estaran informades de com evoluciona el seu desig o necessitat. 

Fase 2. Votació de les propostes
Durant el mes de maig presentarem les propostes viables, i del 18 al 31 de maig es farà la votació (inici durant la Fira de Sant Isidre).  Es podran prioritzar 3 tipus d’actuacions: 
- els projectes proposats per l’equip de govern (per un valor de 200.000 €)
- les idees de la ciutadania (per un valor de 200.000 €)
- i, si teniu entre 16 i 30 anys, també dels projectes del COU, els pressupostos participatius juvenils.
Per tal d’aconseguir arribar a tota la ciutadania de Cardedeu i facilitar el vot (que es farà a través de la mateixa plataforma de participació electrònica) es podrà votar des dels equipaments municipals i hi haurà un equip de dinamitzadors als espais de la fira i en d’altres esdeveniments que se celebrin aquells dies. 

Fase 3. Retorn de les propostes escollides
Un cop acabada la fase de votació, es faran públiques les propostes més votades i començarà el procés de fer-les realitat al llarg de la resta de 2018 i 2019. A més, farem avaluació del procés i de la participació de la ciutadania per poder millorar de cara a futures edicions!

Els infants també participen
Els infants de Cardedeu, mitjançant els seus representants al Consell d'Infants també participaran dels pressupostos participatius. Al llarg d’aquests mesos construiran propostes, identificades amb el logo del Consell d’Infants, que s’incorporaran al llistat final que es votarà al maig. A més, treballaran el pressupost municipal i els processos participatius i contribuiran a explicar el projecte a la comunitat educativa. 

Lideratge compartit amb la ciutadania
Per tal de coordinar el procés amb l'Ajuntament, es constituirà una comissió ciutadana, formada per aproximadament 15 persones, entre membres d'associacions de veïns, entitats del poble i ciutadania a títol individual. L'objectiu és que liderin el projecte conjuntament amb l'Ajuntament, col·laborin a fer arribar la informació a tot el veïnat de Cardedeu i organitzin trobades per crear, debatre o acabar d’elaborar les propostes de tothom

Darrera actualització: 23.01.2023 | 12:14
Darrera actualització: 23.01.2023 | 12:14