Bústia Ètica

L’Ajuntament de Cardedeu treballa per desenvolupar un sistema d’integritat institucional per garantir una administració que treballi d’acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern.
 
Un dels mecanismes que té l’Ajuntament de Cardedeu per millorar i fer més eficients aquestes regles de conducta i per recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques és la posada en marxa de la Bústia Ètica.

La Bústia Ètica permet, de forma anònima, comunicar qualsevol tipus d'acció fraudulenta o conflicte d’interès que hi pogués haver en aquesta administració.

Nota. La Bústia Ètica no és un canal per fer arribar queixes o suggeriments. La ciutadania pot fer arribar les queixes, suggeriments o propostes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats,...  Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.
En aquest cas, heu de  presentar una instància genèrica, indicant el motiu de la queixa o del suggeriment

Voleu fer una comunicació a la Bústia Ètica?
 

 
Darrera actualització: 30.11.2023 | 08:58
Darrera actualització: 30.11.2023 | 08:58