Acció Social

Els Serveis socials bàsics atenen la ciutadania de forma personalitzada, amb l'objectiu de garantir les necessitats bàsiques, millorar el benestar social i afavorir la inclusió de les persones, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Oferim atenció, orientació i assessorament sobre els serveis i prestacions als quals es pot accedir. Per aprofundir en les competències en matèria de serveis socials: Llei 12/2007, d'11d'octubre, de serveis socials, i el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Notícies
Equipaments