Cria d'aus per a l'autoconsum

La tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l'ordenació de les explotacions ramaderes i cal complir uns requisits que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat dels productes derivats.

Es considera una explotació per a l'autoconsum, aquella que té una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d'ous per a l'autoconsum o que compta amb fins a 210 quilos de pes viu/any en cas d'avicultura de carn  (50-70 pollastres).

Aquestes explotacions per a l'autoconsum han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaders de Catalunya.

Si teniu aus per a l’autoconsum:

Quins requisits heu de complir?

Quin tràmit heu de fer?

    1. Comunicar a l’Ajuntament de Cardedeu on i quantes aus teniu. 
    2. Comunicar l’activitat i inscriure’s al Registre d’explotacions Ramaderes de Catalunya 

A més, amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, cal que:

  • Protegiu les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec i cigonya).
  • Impediu l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministreu aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.
  • Netegeu i desinfecteu periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Gestioneu la gallinassa i les baixes adequadament.

Recordeu que les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

 

Darrera actualització: 30.08.2023 | 15:23
Darrera actualització: 30.08.2023 | 15:23