Relació Llocs de Treball i retribucions segons categories

Any 2023

Retribucions personal laboral i funcionari 2023

Relacions lloc de treball 2023

Any 2022

Retribucions personal laboral i funcionari 2022

Relacions lloc de treball 2022

Any 2021

Retribucions personal laboral i funcionari 2021

Relacions lloc de treball:

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu. Havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, quedant la Relació de Llocs de Treball d’acord amb el següent quadre

Any 2020

Relacions llocs de treball 2020

Retribucions personal laboral i funcionari 2020

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:47
Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:47