Habitatge

El Servei d’Habitatge, forma part de l’Àrea de Drets Socials i Habitatge, que és l’àrea responsable d’elaborar polítiques que permetin prevenir les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i/o residencial, cobrint necessitats vitals bàsiques i garantint els drets bàsics de les persones, per tal de construir un municipi més just i inclusiu.

Notícies