Subvencions

En aquesta pàgina hi trobareu les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, això com totes les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu diferenciades per àmbits d'actuació. En els diferents convocatòries s'establiran, entre d'altres aspectes, els terminis tant per sol·licitar com per justificar les subvencions.

Podeu consultar totes les convocatòries de subvenció i les concessions de l'Ajuntament de Cardedeu publicada a la "Base Nacional de Subvenciones" del Ministeri d'Hisenda:

CONVOCATÒRIES
http://www.infosubvenciones.gob.es/bdnstrans/L080462/ca/index

ATORGAMENTS
http://www.infosubvenciones.gob.es/bdnstrans/L080462/ca/concesiones

Darrera actualització: 10.07.2019 | 14:02