Àrees policials

ÀREA DE DIRECCIÓ


Aquesta és l'area superior de comandament on es dissenyen les línees mestres de funcionament i organització del model de la nostra Policia, i on es treballen paral·lelament els objectius professionals amb les directius marcades pel govern municipal.

POLICIA ADMINISTRATIVA


Àrea encarregada de garantir el compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent. Dóna suport a les competències municipals de via pública i activitats, gestiona les incidències i les ocupacions de la via pública, s'encarrega de les tramitacions i les llicències d'armes tipus B, dels consentiments paterns, i del procediment sancionador sobre les competencies anterios. Coordina les activitats de venda ambulant, mercat municipal i mercat setmanal, així com les diferents fires que se celebren al municipi.

TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA


Àrea de treball l'objectiu de la qual és aconseguir una major seguretat viària i perfecccionar el sistema de prevenció, mitjançant campanyes periòdiques de control i realitzant una important tasca d'educació vial. La regulació del trànsit i la disciplina de la mobilitat, la prevenció i atenció d'accidents, senyalització o gestió dels vehicles abandonats, són algunes de les matèries bàsiques que ha de portar a terme aquesta àrea.

SEGURETAT CIUTADANA


La protecció de les persones i béns, així com la vigilància dels espais públics són algunes de les principals tasques d'aquesta àrea, les quals es porten a terme mitjançant plans de prevenció de delictes, seguretat en esdeveniments, festes i activitats públiques, protocol previ d'actes públics, protecció de concentracions i manifestacions. El panorma actual, enmarcat en un context general de crisi econòmica, ha fet que la Policia Local, com un dels serveis més propers del ciutadà, noti un important augment de la problemàtica social. Tot això fa que una bona coordinació amb els Serveis Socials municipals i una important tasca preventiva de vigilància respecte delictes i faltes siguin fonamentals.

QUALITAT DE VIDA I PROXIMITAT


Aquesta àrea actua des de la proximitat del territori i té la capacitat d'intervenir de manera preventiva en matèria de seguretat ciutadana fent d'intermediari i gestionant la conflictivitat quotidiana del ciutadà i generant, així mateix, un nou estil de treball.  
La protecció al menor, la gent gran, la família, les víctimes de violència de gènere, el suport a la joventut, la prevenció de les drogodependències, són alguns dels temes que s'han de portar a terme des de l'àrea de Qualitat de vida conjuntament amb altres serveis de l'administració, com els serveis socials i els serveis educatius entre altres, pel que és fonamental tenir una forta coordinació amb tots ells.
El medi ambient i la defensa del patrimoni natural són un objectiu a mig termini d'aquesta àrea.
La Policia de Proximitat té com a objectiu específic protegir i millorar les condicions i els factors de qualitat de vida dels entorns concrets; evitar qualsevol tipus de degradació física i de convivència ciutadana dels barris; auxiliar als veïns i persones que treballen en el barri per prevenir el delicte així com dimensionar a l'agent de la Policia Local com un agent més de la integració social.
Darrera actualització: 19.05.2010 | 10:17
Darrera actualització: 19.05.2010 | 10:17