Aprovació inicial PMU 19 "Dr. Klein"

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu, va aprovar a la sessió del dia 27 de juliol aprovar inicialmeent el Pla de Millora Urbana 19 del carrer Dr. Klein, de Cardedeu.

El punt tercer, declara la suspensió per un termini de dos anys en l'àmbit del PMU-19 de la tramitació de de plans urbanístics derivats concrets de gestió urbànistica i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per legislació sectorial en tot l'àmbit del Pla de Millora Urban, durant el termini de tramitació de l'expedicent d'aprovació.

Podeu consultar tota la informació, als documents adjunts.

Darrera actualització: 7.09.2023 | 12:49
Darrera actualització: 7.09.2023 | 12:49