Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques formals i informals que prioritzen les necessitats de les persones, el bé col·lectiu per sobre del lucre i, en definitiva, una transició cap a una economia i una societat més justes. Per això, l’ESS pretén desenvolupar una gestió transparent, col·lectiva i responsable amb l’entorn social i mediambiental. Es tracta d’una economia arrelada al territori i que, d’acord amb les dades oficials, ofereix una feina estable i de qualitat. El procés d’extensió de l’ESS es pot fer a través dels governs, així com en diferents àmbits de la vida cultural, social, econòmica, política, etc., i articulant xarxes on es fomentin aquests valors. Fins ara, s’ha fet una diagnosi i un Pla d’Acció, s’ha engegat un punt d’assessorament local, públic i permanent i s’han programat diverses formacions. Tot plegat amb l’objectiu de fomentar un model que faciliti la transició cap a una societat més justa, cohesionada i responsable amb l’entorn.

Cardedeu i la XMESS

L’Ajuntament de Cardedeu forma part de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària que agrupa administracions locals d’arreu del territori català compromeses amb iniciatives socioeconòmiques al servei de les persones, capaces de resoldre necessitats diverses, per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació democràtica i la sostenibilitat.

La XMESS és una xarxa basada en la cooperació i l’acció conjunta vers un objectiu comú: promoure, reforçar i consolidar l’àmbit de l’ESS des de la política local. La xarxa s’articula en diferents grup de treball, com són:  Compra pública, Habitatge en cessió d’ús, Fons de crèdit, Moneda Social i Agroecologia, entre d’altres.

https://www.csetc.cat/el-projecte-economia-social-i-solidaria/

Darrera actualització: 15.09.2022 | 14:37
Darrera actualització: 15.09.2022 | 14:37