Pla Educatiu d'Entorn

Què és l'Emmiralla'm?
És una eina per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
El Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu, “EMMIRALLA’M”, parteix de la idea que educar ha de ser un objectiu i una actitud de tots i de totes, interpel·la a tota la comunitat, tots i totes som mirall amb la nostra manera de ser i de fer.

 Què ens ha portat aquí?
L’anàlisi del nostre entorn local amb una societat cada vegada més fragmentada i diversa que comporta noves desigualtats i nous problemes educatius difícils de resoldre i de treballar individualment, per això s’adopta com a metodologia el treball en xarxa.

 Metodologia de treball:
Treballant en xarxa, entès com a:
Construir una resposta conjunta amb l’aportació del conjunt de professionals.
Estratègia proactiva i no reactiva.
Cooperació i interdependència entre els agents.
Acollir, escoltar i integrar diferència de propostes i de mirades, per trobar punts en comú.
Proximitat, concreció i transparència: diagnosi compartida, definir objectius clars i delimitats en el temps, sense oblidar la transparència i bona comunicació.

Objectius:
Activar xarxa, conèixer els diferents actors del municipi i aprofitar els recursos que té cadascú per realitzar actuacions conjuntes i compartides.
Connectar educació i aprenentatges i avançar en l’educació 360.
Promoure la cohesió social, tenint en compte els diferents col·lectius del municipi a l’hora de desenvolupar les diferents accions.
Reflexionar al voltant la necessitat de la transformació educativa en els centres educatius i els agents comunitaris.
Incorporar la mirada educativa en tots els àmbits de la vida de Cardedeu.

Alguns dels projectes:
Cardedeu amb l’Art vigent:  
és un projecte d’educació visual i plàstica liderat des del MATBC, mitjançant la visita a una exposició i la realització d’uns tallers col.laboratius entre centres,  infants i joves de tots els centres educatius del municipi s’apropen a l'art contemporani i al fet artístic-plàstic d’un/a artista.
Robòtica: l’alumnat voluntari d’aprenentatge i servei de tots els centres de secundària de Cardedeu donen suport al professorat de les escoles de primària en el desenvolupament de la robòtica educativa. Aquest alumnat dissenya els materials i entra a les aules (des de 1er fins a 4rt de primària), donant suport al docent referent dels infants.
Atelier-M:  l’alumnat que estudia Tècnic en Educació Infantil, prepara una proposta educativa per infants d’infantil de les escoles del municipi. Aquesta pràctica parteix de la necessitat de canviar la manera d’ensenyar i aprendre a l’alumnat de TEI i també ha de generar complicitats i espais de reflexió a l’entorn de les necessitats de canvi en aquesta etapa educativa.
Taula municipal de coeducació:  és un espai de participació ciutadana del món educatiu (professorat, alumnat i famílies) que ha participat en les formacions del Cardedeu Coeduca i que ha seguit vinculat al treball cap a unes relacions igualitàries i lliures de violència. Enguany, la taula està treballant per la comunicació coeducativa a través de les xarxes socials i també amb la creació de la seva pròpia APP.
Educació a escena: consta de dos projectes:
1. Ambaixadors culturals: A l'alumnat de secundària se li demana col·laboració en la promoció i la difusió dels espectacles del Teatre Auditori de Cardedeu dintre del mateix institut i a canvi pel fet de ser ambaixadors/es se’ls facilita entrades gratuïtes per als espectacles que puguin ser del seu interès. Per poder implicar a més joves els acompanyants dels ambaixadors tenen les entrades reduïdes al 50%.
2. Darrera escena: Projecte de dinamització de les arts escèniques adreçat a joves i adolescents, a on s’apropen les diferents professions i àmbits creatius de la posada en escena. Consisteix en impartir tallers teòrics i pràctics a 3 grups de 15 a 20 alumnes dels Instituts de Cardedeu, en l’àmbit de la il·luminació, sonorització i escenografia. Al mateix temps es fa un a guia pels diferents espais de treball del Teatre Auditori de Cardedeu.

Darrera actualització: 8.02.2022 | 14:24
Darrera actualització: 8.02.2022 | 14:24