Arranjament d'habitatges

PROGRAMA ARRANJAMENTS D’HABITATGES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges.

Consisteix en la realització de reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques, inclosos elements de desplaçament, de llit i per a la comunicació.

Els arranjaments es poden fer en:

 • Banys, per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.
 • En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús.
 • De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit.
 • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Objectius:

 • Promoure l'autonomia funcional i la qualitat de vida en el domicili.
 • Garantir les condicions de seguretat i habitabilitat mínimes.
 • Simplificar l'accessibilitat i la mobilitat en el domicili.
 • Facilitar reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques.

Qui ho pot demanar:

Les persones interessades, o bé els seus familiars, s'han d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament, per sol·licitar més informació sobre les condicions d'accés  al Programa. L’ajuntament valorarà la situació de cada cas i determinarà la idoneïtat del recurs.

Es poden beneficiar del programa:

 • Persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics.
 • Persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).
 • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
Darrera actualització: 1.02.2023 | 14:28
Darrera actualització: 1.02.2023 | 14:28