Pla Educatiu d'Entorn (PEE)

A Cardedeu, tots eduquem

El Pla Educatiu d'Entorn de Cardedeu (PEE) és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Els objectius principals que inspiren el projecte són: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes del municipi per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori. El PEE es va iniciar l’any 2014 a partir de projectes existents, i des d'aleshores s’ha anat ampliant i consolidant. 
A qui va adreçat? 
A tot l’alumnat de 0 a 18 anys i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits. 
Qui hi participa? 
Hi participen el Departament d’Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Cardedeu  (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut, Biblioteca, Museu, Cultura, Esports, formació i Ocupació...), els centres educatius, les AMPA/AFA i altres entitats. 
Els objectius estratègics a assolir són:

1. INCREMENTAR L’ÈXIT ESCOLAR 
- Reforç escolar a primària i secundària 
- Tallers d’estudi assistit 
- Xerrades  d’orientació professional 
2. ESPAIS DE CONVIVENCIA I PARTICIPACIÓ 
- Coneguem Cardedeu 
- Cardedeu amb l’Art Vigent 
3. EDUCACIÓ EN VALORS EN LA CIUTADANIA A L’AULA/CENTRE/ENTORN 
- Projectes d'Aprenentatge-Servei 
- Cultura jove 
- Projecte interactua 
- Tallers de gènere a secundària 
- Cruïlla de camins 
4. SENSIBILITZACIÓ VERS LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
- Consell d’infants 
- EDE 
- Tallers de promoció de la salut 
- Educació per a la mobilitat segura 
- Pla Català de l’esport 
- Atelier-M 
5. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA 
- Biblioteca del barri de les Aigües 
- Camins escolar segurs 
- Casals d’estiu 
- LECXIT 
- Actua 10 
6. POTENCIAR EL TREBALL I L’APRENENTATGE EN XARXA DE TOTS ELS AGENTS EDUCATIUS QUE OPEREN EN EL MUNICIPI 
- Carde9 + 1 
- Dia de les danses 
- La setmana de la ciència 
7. APROPAR EL MÓN DE LA CULTURA A INFANTS I JOVES 
- Anem al teatre 
- Cinema Verdi

Darrera actualització: 25.07.2018 | 12:29