Formació per a joves


PFI-PTT PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ- PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

*Consulteu els documents adjunts a la barra lateral per informació més detallada.

INFORMACIÓ GENERAL

S'ofereixen dos perfils professionals: 
- Auxiliar en muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
- Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

Aquesta resolució estableix que  la superació del PFI comportarà la superació del curs de formació específica per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM) dels ensenyaments de formació professionalper als alumnes que reuniran els requisits que s'estableixen. 

Consulta el tríptic a l'apartat de documentació. 

Requisits  Joves de 16 a 21 anys sense el graduat de l'ESO

Durada  De setembre a juny (curs acadèmic de 1000h)

Continguts:

 • Formació general: adquisició de competències instrumentals bàsiques
 • Formació professional del perfil
 • Pràctiques en empresa
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne

Finalitat del programa:

 • Proporcionar una formació bàsica i professionalitzadora que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà.
 • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal ia la inserció social i laboral.En la superació del programa s'obté:
 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals consolidades.
 • Certificat del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Lloc   : Centre de Formació i Ocupació  La Mongia. 

          Av. Jaume Morató, 18.

          Tel. 93 841 88 14 

          lamongia@cardedeu.cat 

          Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

El PFI-PTT està organitzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ​​Àrea de Cultura, Educació i Esports.

 

 

Darrera actualització: 2.05.2024 | 15:11
Darrera actualització: 2.05.2024 | 15:11