Cultura

- Promoció de les activitats culturals relacionades amb la difusió del teatre, música i dansa, tant de caràcter professional com amateur. - Donar suport als grups o formacions artístiques locals perquè pugin desenvolupar les seves produccions escèniques o musicals i fer-ne difusió. - Donar suport a la creació i a la difusió de les arts visuals (plàstiques, cinematogràfiques, vídeo, etc) i promoure la projecció dels artistes locals. - Vetllar perquè el municipi tingui una infrastructura cultural adequada per a la difusió artística, garantint la qualitat i prestacions com a servei públic. - Coordinar i promoure activitats vinculades a les diferents manifestacions del cicle festiu del municipi, integrant les propostes i activitats procedents del sector associatiu. - Promoure la sensibilització artística dels alumnes de l’ensenyament primari i secundari del municipi, establint programes anuals de difusió i formació del teatre, música, dansa, arts visuals, literatura, etc. - Promoure i difondre aquelles activitats culturals que suposin un increment del nivell de qualitat de vida dels ciutadans, així com una major participació dels mateixos.

Notícies

Activitats

Darrera actualització: 05.04.2018 | 12:28