Desenvolupament local

La Regidoria de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Cardedeu articula l’acció de govern mitjançant El Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu-CSETC, que és l'equipament de referència en l'àmbit del desenvolupament local i té com a objectiu principal la dinamització de l'activitat econòmica local. Ofereix suport al teixit productiu de Cardedeu, facilitant la millora de la competitivitat d'empreses i de persones emprenedores de Cardedeu i dels municipis veïns, per tal d’incrementar la riquesa socioeconòmica i la generació d’ocupació. 

Notícies
Equipaments