Les nostres escoles bressol municipals/ tarifació social

Les escoles bressol municipals de Cardedeu, Can Serra i Els Daus, són serveis educatius de l’Ajuntament de Cardedeu adreçats a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. Compten amb l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Són escoles catalanes, inclusives, coeducatives i laiques que tenen com objectiu oferir un context educatiu de qualitat, obert, flexible i acollidor per atendre les necessitats educatives dels infants. La principal prioritat és acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i social, així com acompanyar a les seves famílies.

Considerem cada infant únic, capaç i curiós, per aquest motiu oferim diferents espais perquè puguin construir els seus propis aprenentatges. Aquests espais garanteixen i potencien el benestar físic, psicològic i emocional. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i comparteix el seu valor amb el joc en moviment per tal de desenvolupar les capacitats dels infants.

Ambdues escoles bressol tenen projectes educatius consolidats que situen els infants al centre de tot aprenentatge. Tenen equips educatius estables, espais interiors i exteriors adequats i confortables i, cuina pròpia on s’elaboren àpats saludables, amb aliments ecològics i de proximitat i adaptats a les possibles intoleràncies o al·lèrgies.

Actualment les escoles bressol municipal ofereixen els següents grups:

Can Serra: 1 de nadons, 3 mitjans i 4 de grans
Els Daus: 1 de nadons, 2 de mitjans i 3 de grans

 

TARIFACIÓ SOCIAL CURS 2022-2023

El curs 2019-20, l'Ajuntament de Cardedeu implanta la tarifació social en el servei d'escolarització i menjador de les escoles bressol municipals, el nou sistema fixa la quota que paguen les famílies en 5 Trams segons els nivell de renda de cada família.  Amb aquest model es pretén afavorir l’accés al major nombre d’infants i implementar un model d’escola equitatiu, just i progressiu. 

Després de realitzar un estudi exhaustiu del funcionament de la tarifació social implementada aquests dos cursos, es planteja aplicar un nou model de tarifació que s’ajusti millor a la diversitat de rendes familiars presents a les escoles bressol a fi i efecte que suposi un preu més ajustat per a tothom.

Aquest nou model incrementa fins a 9 els trams.

A continuació es presenten les taules on detallem els diferents trams de *renda mensual neta segons membres de la llar:

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tarifa mensual escolarització

38,58€

57,88€

77,17€

115,76€

Tarifa diària menjador

4,50€

5€

5,50€

5,50€

RENDA FAMILIAR

 

Unitat familiar de 2 membres 

(< o =)

580,4€

(< o =)

739,8€

(< o =)

853,6€

(< o =)

967,5€

Unitat familiar 3 membres

(< o =)

870,6€

(< o =)

1.109,7€

(< o =)

1.280,5€

(< o =)

1.451,2€

Unitat familiar 4 membres

(< o =)

1.160,8€

(< o =)

1.479,6€

(< o =)

1.707,3€

(< o =)

1.935€

Unitat familiar 5 membres

(< o =)

1.451€

(< o =)

1.849,5€

(< o =)

2.134.2€

(< o =)

2.418,7€

 

Tram 5

Tram 6

Tram 7

Tram 8

Tram 9

Tarifa mensual escolarització

154,35€

173,64€

212,23€

231,52€

250,82€

Tarifa diària menjador

6€

6€

6,73€

6,73€

6,73€

RENDA FAMILIAR

Unitat familiar de 2 membres 

(< o =) 1.138,2€

(< o =) 1.252,06€

(< o =) 1.706,2€

(< o =)

2.276€

Més de  2.276€

Unitat familiar 3 membres

(< o =) 1.707,3€

(< o =) 1.878.09€

(< o =) 2.561,04€

(< o =)

3.414,7€

Més de  3.414,7€

Unitat familiar 4 membres

(< o =) 2.276,4€

(< o =)

2.504,1€

(< o =) 3.414,7€

(< o =)

4.540,9€

Més de  4.540,9€

Unitat familiar 5 membres

(< o =) 2.845,6€

(< o =) 3.130,1€

(< o =) 4.268,4€

(< o =)

5.691,2€

Més de  5.691,2€

*La renda mensual neta es calcula de la següent manera:
- Es sumen els ingressos bruts anuals dels membres de la llar majors de 16 anys.
- El resultat, per tal d’aconseguir la renda bruta mensual, es divideix entre 12 mesos.
-  Després, s’hi resten les despeses de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge habitual. De lloguer es restarà un màxim de 569,12€ i d’hipoteca un màxim de 643,63€ segons l’IRSC, Llei 13/2006 del 27 de juliol.  

SIMULADOR TARIFES SERVEI ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR


Per facilitar un precàlcul de la tarifa que us pertocaria pagar teniu aquest simulador a la vostra disposició:

Anar al simulador

Darrera actualització: 31.08.2022 | 13:04
Darrera actualització: 31.08.2022 | 13:04