Targeta de la deixalleria

L'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, va posar en marxa l'any 2009 la targeta electrònica de la deixalleria pels usuaris d'aquest municipi. La targeta permet enregistrar informació relativa als residus no ordinaris portats a la deixalleria de Cardedeu o de Granollers, i que són objecte de la bonificació. L'objectiu de la targeta és sensibilitzar als ciutadans a col·laborar amb la recollida selectiva, i facilitar l'ús de la deixalleria per acabar amb els abocaments de deixalles i andròmines pels carrers i els entorns naturals de Cardedeu. 

El Ple de l'Ajuntament va acordar el 2013 una bonificació del 25% en la taxa d'escombraries per a tots aquells ciutadans que portin els seus residus no ordinaris a la deixalleria un mínim de 5 vegades l'any amb un màxim de dues aportacions mensuals. 

Més informació als documents adjunts. 

COM ACONSEGUIR LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA: 
Presentant instància a l’OAC (annexant un d’aquests documents): 
• Data tramitació model 902 (alta cadastral - hisenda) 
• Data concessió cèdula 1a ocupació 
• Referència cadastral de l'immoble 
• Escriptura d'adquisició habitatge 2a mà (cal demanar-la a l'antic propietari) 
• Fotocòpia del rebut de la taxa d'escombraries de l'immoble 
Qui ho pot sol·licitar? 
Qualsevol persona que tingui un immoble al municipi, o bé un llogater, sempre i quan demani l'escriptura d'adquisició de l'habitatge a l'antic propietari. 
També es pot fer la sol·licitud en cas de pèrdua de la targeta. 
Cost 
Primera targeta: gratuït. Segones targetes: 1,50 €. 
Tramitació per internet (OVAC) 
Correu electrònic de contacte: oac@cardedeu.cat 
Observacions: s'ha de trametre instància degudament signada i aportar còpia del DNI i de la documentació necessària 
Tramitació presencial (OAC) 
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dijous de 9 a 19 h ininterrompudament (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre) 

El descompte sobre la taxa d’escombraries s’aplica automàticament (si els usos han estat els adequats). 

REQUISITS BONIFICACIÓ: Requisits per aconseguir un descompte del 25% en la taxa d'escombraries (fixada en 132,85 euros): 

- Utilitzar la deixalleria cinc o més cops l'any (amb un màxim de dues aportacions mensuals) 
- Les aportacions computables hauran de ser residus domèstics no ordinaris , per exemple voluminosos, residus perillosos, restes d'esporga, oli vegetal, roba, vidre pla, piles, cable, fluorescents, petits volums de runa generada per particulars, ampolles de cava, material electrònic, electrodomèstics... 
- Les quantitats mínimes dels residus que s'han de dur per tal que siguin comptabilitzats són: 

  • Ampolles de cava : mínim 3
  • Bateries de cotxes: mínim 1 unitat
  • Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 litre
  • Oli vegetal: mínim 1,5 litres
  • Piles: mínim 10 unitats
  • Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat
  • Restes esporga i runes (particulars): mínim 0,3m3
  • Roba: mínim 1 bossa d'escombraries
  • Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim 1 electrodomèstic
  • I altres com: fluorescents, tòners, CD's, ferralla, vidre pla, càpsules de cafè, oli mineral, pneumàtics...

La reducció no s'aplicarà en el cas de les aportacions de residus que ja se seleccionen amb contenidors ubicats a la via pública: vidre, paper-cartró, brossa orgànica i rebuig.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la targeta podeu trucar a la regidoria de Medi Ambient, al telèfon 93 844 41 46.

A la dreta d'aquestes línies els usuaris de la deixalleria hi podran trobar una relació de les aportacions que s'han fet els últims mesos.

HORARI DEIXALLERIA:
Dimarts: de 16 a 19 h
De dimecres a divendres: de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Dissabte: de 9 a 15 h.
Diumenge: de 9.30 a 14.30 h.
Horari de l'1 al 31 d'agost: dimarts de 14 a 19 h; de dimecres a diumenge de 9 a 14 h.

Horari de juliol i agost: dimarts de 16 a 19 h; de dimecres a diumenge de 8 a 14 h. Dilluns tancat.
Les festes oficials i locals del municipi seran dies de tancament de deixalleries: 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Deixalleria municipal

av. del Vallès, s/n - 08440
Telèfon: 93 871 29 88
Adreça electrònica: serveisambientals@savosa.cat
Lloc web: www.savosa.com
Horari:  
Dimarts: de 16 a 19 h
De dimecres a divendres: de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Dissabte: de 9 a 15 h.
Diumenge: de 9.30 a 14.30 h.

Horari de juliol i agost: dimarts de 16 a 19 h; de dimecres a diumenge de 8 a 14 h. Dilluns tancat.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 26.01.2021 | 15:12