Ple ordinari 27 setembre 2018

Dimarts, 16 d'octubre de 2018 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 7/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 26/07/2018.

2. Presa de possessió del Sr. Jordi Nadal Cantó com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal PDeCAT (CIU).

Assumptes dictaminats a la Comissió Informativa del 20/09/2018:

3. Acord d'execució de sentència 13/2014 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 27 de gener de 2014 i 518/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de juny de 2017 

4. Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu.

II.PART DE CONTROL:

5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 27 a 32/2018. 

6. Donar compte els decrets d'Alcaldia núm. 553 al 690.

7. Informacions diverses.

8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 09:56