Aquest dijous 27 de setembre, Ple municipal ordinari

Dilluns, 24 de setembre de 2018 a les 12:56

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 de setembre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:
1. Acta de la sessió nº 7/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 26/7/2018.

2. Presa de possessió del Sr. Jordi Nadal Cantó com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal PDeCAT (CIU).

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 20 de setembre de 2018:
3. Acord d'execució de sentència 13/2014 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 27 de gener de 2014 i 518/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de juny de 2017 

4. Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu

II.PART DE CONTROL:
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 27 a 31/2018. 

6. Donar compte els decrets d'Alcaldia núm. 553 al 690.

- Informacions diverses.
- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.09.2018 | 13:46