Ple extraordinari Cartipàs 3 juliol 2019

Divendres, 26 de juliol de 2019 a les 09.30 h

Ordre del dia:

 1. PRP2019/471   DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Nº 530/2019 DE 28/06/2019, EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE.
   
 2. PRP2019/470   DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Nº 527/2019 DE 28/03/2019, RELATIU A L'ESTRUCTURA D'ÀREES I REGIDORIES DEL GOVERN MUNICIPAL.
   
 3. PRP2019/472   DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Nº 537/2019 DE 28/06/2019, EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I LES ATRIBUCIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I REGIDORIES.
   
 4. PRP2019/467   DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, DELS SEUS INTEGRANTS I PORTAVEUS I NOMENAMENT DEL CAP DE L'OPOSICIÓ. 
   
 5. PRP2019/466   PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
   
 6. PRP2019/465   CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE PLE.
   
 7. PRP2019/461   CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL I SEGUIMENT DE CADA ÀREA .
   
 8. PRP2019/463   CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
   
 9. PRP2019/462   CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
   
 10. PRP2019/460   DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS/ES ELECTES D'AQUEST AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC AMB CARÀCTER DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL, LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ COM LES QUANTIES EN CONCEPTE D'ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS PER PART DE LA RESTA DE MEMBRES.
   
 11. PRP2019/468   AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT DE REGIDOR AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A L'EXERCICI D'ACTIVITAT PRIVADA.
   
 12. PRP2019/469   AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT DE REGIDORA AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A L'EXERCICI D'ACTIVITAT PRIVADA.
   
 13. PRP2019/464   NOMENAMENT DE MEMBRES EN ÒRGANS COL.LEGIATS.  

 

 

 

Darrera actualització: 25.11.2019 | 13:21