Ple extraordinari de cartipàs

Dilluns, 1 de juliol de 2019 a les 10:00

Dimecres 3 de juliol de 2019, a les 18 hores.

ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 530/2019 de 28/06/2019, en matèria de nomenament de tinents d’alcalde.
2. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 527/2019 de 28/03/2019, relatiu a l’estructura d’àrees i regidories del govern municipal.  
3. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 537/2019 de 28/06/2019, en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern local i les atribucions a la Junta de Govern local i regidories.   
4. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i nomenament del cap de l'oposició.   
5. Periodicitat de les sessions del Ple.  
6. Creació i composició de la Comissió Informativa permanent de Ple.
7. Creació i composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea.
8. Creació i composició de la Comissió especial de comptes.   
9. Creació i composició de la Junta de portaveus.   
10. Determinació del nombre de regidors/es electes d’aquest ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, les seves retribucions, així com les quanties en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per part de la resta de membres.   
11. Autorització compatibilitat de regidor amb dedicació exclusiva per a l’exercici d'activitat privada.
12. Autorització compatibilitat de regidora amb dedicació exclusiva per a l’exercici d'activitat privada.
13. Nomenament de membres en òrgans col·legiats.  

Darrera actualització: 08.07.2019 | 09:18