Ple municipal telemàtic: dijous 29 de juliol, a les 18.30 h 

Dimarts, 27 de juliol de 2021

La sessió, que tornarà a ser telemàtica, es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 6/2021 de la Ple, corresponent a la sessió del dia 29/06/2021

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 22/07/2021:
3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2020.   
4. Aprovació modificació de crèdit núm. 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.   
5. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d’àrea per incorporació de la nova regidora.   
6. Proposta de festes locals per a l’any 2022.   
7. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2021.   
8. Sol·licitud mutació demanial d’una superfície de terreny de l’institut Pla Marcell a la Generalitat de Catalunya.   
9. Suspensió de llicències en els límits del terme municipal de Cardedeu amb els límits dels termes municipals de la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor.   
10. Suspensió de llicències a la zona del Pla de can Morató de Cardedeu.   
11. Aprovació de l'acta de data 05/07/2021, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i les Franqueses del Vallès.   

II. MOCIONS
12. Moció en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó, que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   
13. Moció en suport a la campanya "Bombes d'impunitat", que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat popular (CUP) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC Cardedeu).   

III. PART DE CONTROL
14. Donar compte al Ple del decret de l’Alcaldia núm. 2021/644 del dia 01/07/2021, aprovatori de la modificació del decret núm. 2019/537 de 28/06/2019 de delegació a la Junta de Govern Local, de determinades atribucions competència de l’Alcaldia.   
15. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), referent a la fitxa E-69 de Cardedeu.   
16. Donar comptes dels acords de les actes de Junta de Govern Local   
17. Donar compte els decrets de l’Alcaldia núm. 2021/620 al 2021/762   

18. Informacions diverses.
19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.07.2021 | 09:34

Documents

3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2020
218.43KB
4. Aprovació modificació de crèdit núm. 8/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
146.85KB
5. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d’àrea per incorporació de la nova regidora
107.08KB
6. Proposta de festes locals per a l’any 2022
101.05KB
7. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2021
170.64KB
8. Sol·licitud mutació demanial d’una superfície de terreny de l’institut Pla Marcell a la Generalitat de Catalunya
133.96KB
9. Suspensió llicències límits terme municipal de Cardedeu amb límits del la Roca, les Franqueses i Sant Antoni de Vilamajor
10.4MB
10. Suspensió de llicències a la zona del Pla de can Morató de Cardedeu
2.8MB
11. Aprovació de l'acta de data 05/07/2021, de les operacions de delimitació entre els termes de Cardedeu i les Franqueses
308.39KB
12. Moció en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó, que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
91.85KB
13. Moció en suport a la campanya "Bombes d'impunitat", que presenten la Candidatura d’Unitat popular (CUP) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
591.44KB
14. Donar compte decret Alcaldia núm. 2021/644 aprovatori de la modificació decret núm. 2019/537 de delegació a la JGL de determinades atribucions competència de l’Alcaldia
145.45KB
15. Donar compte al Ple de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), fitxa E-69
114.99KB
16. Donar comptes dels acords de les actes de Junta de Govern Local
124.14KB
17. Donar compte els decrets de l’Alcaldia núm. 2021/620 al 2021/762
206.73KB