Ple municipal telemàtic: dijous 27 de maig, a les 18.30 h 

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 08:30

La sessió telemàtica del Ple municipal es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 4/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 29/04/2021
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 20/05/2021:

3. Aprovació de l'adhesió i participació en el programa del Servei local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona per als anys 2021-2024.  
4. Aprovació provisional de la modificació de la fitxa del BE E-69, fabrica Tèxtil Rase, del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).  
5. Modificació pressupostària núm. 5/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit  
 
II.MOCIONS
6. Moció de suport a l’amnistia que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), amb les adhesions del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i del grup municipal de Junts per Cardedeu (JUNTS).  
7. Moció per a retre homenatge a la memòria d’Enric Valor i Vives, que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), amb les adhesions del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i del grup municipal de Junts per Cardedeu (JUNTS).  
 
III.PART DEL CONTROL

8. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62.  
9. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i PMP 1r trimestre de 2021 . 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 17 a 20/2021.  
11. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2021/338 al 2021/407.    
 
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.
 
14. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Enrique Fuentes Alvarez, del grup municipal d’En Comú Podem.  

Darrera actualització: 27.05.2021 | 19:54