Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 30 de juliol, a les 18.30 h 

Dilluns, 27 de juliol de 2020 a les 12:30

La sessió telemàtica del Ple municipal es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària, corresponent al dia 25/06/2020

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 23/07/2020:
3. Aprovació Pla Econòmic financer 2020-2021  
4. Modificació pressupostària núm. 03/2020. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel quart trimestre 2020  
6. Modificació de la denominació del carrer de Pere mercader, per al de Lluïsa Oller
7. Proposta festes locals per a l'any 2021  
 
II.MOCIONS:
8. Moció per una sanitat 100% pública, que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de GpC i del grup municipal d’ECP  
 
III.PART DE CONTROL:
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 453 al 556  
10. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les sessions nº 20 a 24/2020.  
 
11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.07.2020 | 16:02