Ple ordinari 30 juliol 2020

Dimecres, 23 de setembre de 2020 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària, corresponent al dia 25/06/2020.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23 de juliol de 2020:
3. Aprovació Pla Econòmic Financer 2020-2021.  
4. Modificació pressupostària núm. 03/2020. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel quart trimestre 2020.
6. Modificació de la denominació del carrer de Pere mercader, per al de Lluïsa Oller.
7. Proposta festes locals per a l'any 2021.

II. MOCIONS:
8. Moció per una sanitat 100% pública, que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de GpC i del grup municipal d’ECP.
 
II. PART DE CONTROL:
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 453 al 556  
10. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les sessions nº 20 a 24/2020.  
 
11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 23.09.2020 | 11:11