Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 28 de maig, a les 18.30 h 

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 08:00

La sessió telemàtica del Ple municipal es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 07/05/2020.

2. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.

3. Aprovació de l’acord relatiu a la disposició addicional tercera apartat 4 del Reial Decret 463/2020: “Podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis”.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21 de maig de 2020:
4. Aprovació de l'actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  
 
5. Aplicació de l’increment de les retribucions per l’any 2020 del personal de l’Ajuntament de Cardedeu d'acord amb el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.  
 
Propostes no dictaminades a la Comissió Informativa:
6. Aprovació de la modificació pressupostària 2/2020.  
 
7. Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2020. 
 
8. Aprovació del Pla de Suport Econòmic i Social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social  
 
II.MOCIONS
9. Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan, que presenta ECP, conjuntament amb els grups municipals de la CUP, PSC i GPC.  
 
III.PART DE CONTROL:

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
11. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2020/349 al 2020/380.
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.05.2020 | 10:45