Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 24 de setembre, a les 18.30 h 

Dimarts, 22 de setembre de 2020 a les 14:00

La sessió del Ple municipal, que tornarà a ser presencial, es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu 

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 6 /2020 del Ple, corresponent a la sessió del dia 30/07/2020
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa:
2. Aprovació inicial modificació núm. 23 POUM  (dictaminada a la Comissió Informativa del dia 17 de setembre de 2020)
3. Aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019  (dictaminada a la Comissió Informativa-CEC del dia 23 de juliol de 2020)
 
II. PART DE CONTROL:
4. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i període mitjà de pagament als proveïdors (PMP), corresponent al segon trimestre de 2020.  
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25 a 29/2020  
6. Donar compte del decrets de l’Alcaldia núm. 2020/557 al 2020/661  
 
7. Informacions diverses.
8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.09.2020 | 14:31