Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 30 de juny, a les 18.30 h 

Dilluns, 27 de juny de 2022 a les 17:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu, i pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 6/2022, corresponent a la sessió del Ple dia 26/05/2022

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 22-06-2022:
2. Aprovació del conveni per al desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Cardedeu al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials 

3. Aprovació d’una operació de crèdit amb el Banc Bilbao Vizcaya dins el “Programa de crèdit local 2022” de la Diputació de Barcelona i acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins el mateix programa i del seu conveni regulador   

4. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2023   

5. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2022  

6. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes dels béns E-23, E-33, E-34, E-37, E-46, E-53, E-64, E-71 I E-101 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC) 

Propostes NO dictaminades a la comissió informativa:
7. Aprovació estudi de viabilitat econòmica i financera del bar restaurant del centre Tèxtil Rase de Cardedeu   

8. Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase   

II. MOCIÓ  (dictaminada a la comissió informativa):
9. Moció per una educació de qualitat des del consens escolar, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).  

III. PART DE CONTROL:
10. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 1r trimestre de 2022   
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 20 a 24/2022 
12. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/459 al 2022/701 

13. Informacions diverses
14. Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.06.2022 | 16:05

Documents

pdf 2. Aprovació conveni desplegament atribució exercici competència de l’Ajuntament de Cardedeu al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials
252,9KB
pdf 3. Aprovació operació crèdit amb Banc Bilbao Vizcaya dins el “Programa de crèdit local 2022” de la Diputació de Barcelona i acceptació subvenció atorgada per la Diputació
1,9MB
pdf 4. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2023
100,68KB
pdf 5. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel segon semestre 2022
176,8KB
pdf 6. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes dels béns E-23, E-33, E-34, E-37, E-46, E-53, E-64, E-71 I E-101 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC)
107,63KB
pdf 7. Aprovació estudi de viabilitat econòmica i financera del bar restaurant del centre Tèxtil Rase de Cardedeu
184,44KB
pdf 8. Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase
178,08KB
pdf 9. Moció per una educació de qualitat des del consens escolar, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs)
309,81KB
pdf 10. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 1r trimestre de 2022
121,47KB
pdf 11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 20 a 24/2022
102,3KB
pdf 12. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/459 al 2022/701
214,14KB